ประกาศ เรื่่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 กลุ่ม (39 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut) USP 2/0 แบบซอง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบผ่านการฆ่าเชื่อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 3 มิลลิลิตร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยาป้ายตา Chloramphenicol 1% ชนิดขี้ผึ้ง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อคลอโรไซลีนอล