วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต6 นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ดังนี้     พ่อพันธุ์  2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัวและลูกไก่คละเพศ100 ตัว เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ (ค่ายวชิรปราการ) จังหวัดตาก