204269

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 น.สพ.เทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และ ปศุสัตว์อำเภอนครไทย ออกติดตามงานด้านการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีกและการติดตามงานด้านการควบคุมป้องกันโรคลัมปีสกินในโคกระบือ ในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก และสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย เพื่อสอบถาม ติดตามปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ ตลอดจนข้อเสนอแนะด้านต่างๆจากเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในสัตว์ปีก โรคในโคกระบือ และการควบคุมป้องกันโรคกรณีพบสัตว์ป่วยตายในพื้นที่อีกด้วย