เกษตรกรดีเด่น ( อาชีพเลี้ยงสัตว์ ) ระดับเขต 6 ประจำปี 2564

https://youtu.be/srKm4lAG4Wk