งบทดลองรายเดือน

ปีงบประมาณ 2564

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2564
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
*
 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2563
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
*
 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562
* งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 
* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2562 
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562