วันที่ 15 ธันวาคม 2560  ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมด้วยนายไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร (สุกรพันธุ์) ในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก