×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/b098
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/b098

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีนางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธาน และเป้าหมายผู้เข้าประชุม ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด และตัวแทนเกษตรกรโครงการ ธคก. ในพื้นที่เขต 6

{gallery}b098{/gallery}