วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560  ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์และคณะ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ ได้ปฏิบัติงานตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด 8 ฟาร์ม และประดู่งาม 2 ฟาร์ม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์