วันอาทิตย์ ที่ 24 ธ.ค.2560 ปศุสัตว์เขต 6  ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ตรวจความพร้อมความเรียบร้อย ก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช จะลงพื้นที่ ณ ฟาร์มโคขุน นายยิ่งยศ บำเน็จ ม.5 ต.คลองกระจง อ.สวรรค์ จ.สุโขทัย