วันอาทิตย์ ที่ 24 ธ.ค.2560 ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก ผอ.ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ต้อนรับทีมตรวจล่วงหน้าจากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจความพร้อมความเรียบร้อย ก่อนคณะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ ณ ม.1 บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก