วันจันทร์ ที่ 25 ธ.ค.2560 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ผอ.ศูนย์วิจัยผสมเทียมฯ พิษณุโลก ปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลกผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รก.ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มโคขุน นายยิ่งยศ บำเน็จ ม.5 ต.คลองกระจง อ.สวรรค์ จ.สุโขทัย