×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/c008
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/c008

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.เมือง จ.ตาก และศึกษาดูงานที่สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ รวมจำนวน 24 คน
{gallery}c008{/gallery}