วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ตาก เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศของกองความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเมียนมาร์ พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจโรคระบาดในสัตว์ การกักสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างประเทศ และกระบวนการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักรไทย ณ ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก