×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/d027
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/d027

วันที่ 4 เมษายน 2561 ปศุสัตว์เขต 6 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ เพื่อรับทราบอุปสรรค ปัญหา และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

{gallery}d027{/gallery}