×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/d054
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/d054

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30  น.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุม web conference การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่องและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการายงาน โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่องและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 22 เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดความความซับซ้อนของการรายงาน จึงได้กำหนดเป็นแบบฟอร์มเดียว ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด ตัดรายงานทุกสิ้นเดือนและส่งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปโดยจัดส่งให้ สนง.กษ.จว. และกรมต้นสังกัด และ สนง.กษ.จว. รายงาน สนง.สป.กษ. และกรมต้นสังกัดรายงาน สศก.ต่อไป

{gallery}d054{/gallery}