×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/d065
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/d065

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
     สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยท่านปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือดงขวาง ม.6 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญควาย การไถ่ชีวิตกระบือ การสาธิตการทำหญ้าหมัก และเยี่ยมชมควายพันธุ์งามของจังหวัดอุทัยธานี
     ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ จำนวน 40 กลุ่ม ในอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอหนองฉาง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอ        หนองขาหย่าง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนแนวนโยบายในการพัฒนาการเลี้ยงควาย โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรรายย่อยและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ควาย เพื่อให้เกษตรกร “มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของครอบครัว ทำให้สังคมเกษตรกรยั่งยืน”
{gallery}d065{/gallery}