วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุราษฎร์  สัทธิง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมตรวจติดตามปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งที่ 2 ณ ศุนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ขอบข่ายฟาร์มไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ โดยปัจจุบันศูนย์ฯมีไก่ไข่ทั้งหมด 44 ตัว ได้ผลผลิตประมาณ 150 ฟอง จำหน่ายให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์และประชาชนทั่วไป