วันที่ 31 มกราคม 2563 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายพนม มีศิริพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบายและสรุปการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก