วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และในช่วงบ่ายได้เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มกระบือ บ้านติ๊กควายไทย และบ้านกำนันโป๊ดอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี และเข้าตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส สนง.ปศจ.อุทัยธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี