1626950255697

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ “บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่วังทอง” ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6