335660

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 น.สพ.เทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ น.สพ.ไกรแก้ว  คำดี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมประชุมสรุปข้อมูลและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการนำเสนอเพื่อรับการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ปีกจากสหภาพยุโรป โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหัดพิษณุโลก โดยสหภาพยุโรป มีกำหนดตรวจติดตามระบบสุขภาพสัตว์ปีกของไทย ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและเอกสารการนำเสนอสำหรับการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ปีก จากสหภาพยุโรป ที่จะเดินทางมาเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6