S 4472904

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 หน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าเยี่ยมฟาร์มกุณฑีรา กล่ำอินทร์ เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดในโครงการประเมินความคุ้มโรคจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม (Day 90) ตามรอบรณรงค์ การฉีดวัคซีนรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งแนะนำการจัดการฟาร์มระดับฝูง พบผลคุณภาพน้ำนมดิบอยู่ในเกณฑ์ดี ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ (ตรวจท้อง) จำนวน 14 ตัว ติดตามอาการแม่โคเป็นแผลหนองบริเวณอวัยวะเพศ และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในโคนมให้เป็นปัจจุบัน
จากนั้นเข้าฟาร์มโสมนัส ปล้องแก้ว ติดตามปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ (ค่าโซมาติกเซลล์สูงเกิน 500,000) ติดต่อกันหลายเดือน จึงได้ให้คำแนะนำเรื่องโรคเต้านมอักเสบ การตรวจสอบโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT ให้ความรู้เรื่องการทำงานอุปกรณ์เครื่องรีดนมที่ทำให้มีผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบ ตรวจวัดระดับแรงดันสุญญากาศ จังหวะการทำงาน และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6