S 12902464

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพก. เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ 
           โดยงานในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ซึ่งนำโดยนายนรชัย สหวิศิษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดให้บริการคลินิกปศุสัตว์แก่ผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย  กิจกรรมการให้คำปรึกษาการเลี้ยง/ ดูแลสุขภาพสัตว์  การทำหมันสุนัขและแมว การสนับสนุนเวชภัณฑ์ วิตามิน ท่อนพันธุ์หญ้าพลิแคทูลัม/ เนเปียร์ปากช่อง 1 และการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือและการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์