60674

23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมผลการตรวจสอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อรับฟังรายงานผลการตรวจสอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) รับฟังปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานโครงการฯ ของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6