411280

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
         เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเมืองพิษณุโลก , อำเภอบางกระทุ่ม และ อำเภอวังทอง ร่วมจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6