S 309559313

วันที่ 16 มีนาคม 2566 
         เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ณ วัดทับปรูพัฒนาราม หมู่ 2 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
         โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขเพศผู้ จำนวน 14 ตัว เพศเมีย จำนวน 14 ตัว และแมวเพศผู้ จำนวน 25 ตัว เพศเมีย จำนวน 37 ตัว รวม 90 ตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6