34936 

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 
         ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจสถานพยาบาลสัตว์เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนของ “คลินิกพอเพียงรักษาสัตว์” และ “หมอไอซ์คลินิกสัตว์เลี้ยง” ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6