440937 

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 
น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยรอบรณรงค์ที่ 2/2567 และพิจารณาแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ 3/2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (ห้องบางแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6